Starters

Veg Manchurian Dry

 120

Paneer Pakoda

 150

Hara Bhara Kebab

 150

Gobi Manchurian Dry

 130

Paneer chilly Dry

 150

Veg Gold Finger

 140

Paneer Tikka Dry

 180

Veg Crispy

 140

Veg Spring Roll

 150